Kidesiivouksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Palvelumme tuottamiseksi tarvitsemme asiakkaistamme muutamia tietoja. Käsittelemme näitä tietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan palvelun tuottamiseen.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja. Vastaamme mielellämme kysymyksiin.

Yhteystiedot
Kidesiivous Oy (2592267-7)
Sinikalliontie 4
02630 Espoo

Yhteyshenkilö
Kirsi Kupila
kirsi.kupila@kidesiivous.fi
+358 400 453 604

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 • Palveluntuottaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Laskutus, perintä

3. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde kestää ja lopetamme tietojen aktiivisen käsittelyn, kun asiakassuhde päättyy. Joitain tietoja säilytämme tämän jälkeenkin, jos lainsäädäntö niin edellyttää (esim. laskutus, kirjanpitolaki, kuusi vuotta).

4. Henkilötiedot

Keiden tietoja käsittelemme

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivustolla kävijät

Käsittelemämme tiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Osoite
 • Organisaatiotiedot yritysasiakkailta
 • Varaustiedot
 • Laskutustiedot
 • Palvelusopimus
 • Palveluohje
 • Palvelusuunnitelma
 • IP-osoite

5. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: kirsi.kupila@kidesiivous.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tiedot, joita hänestä käsittelemme. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, korjaamme ne tiedon saatuamme.

Vastustamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja. Jos asiakas vastustaa tietojensa käsittelyä, lopetamme henkilötietojen käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Poisto-oikeus

Mikäli asiakas kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, hänellä on oikeus pyytää poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kokiessaan, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen, tarjouspyynnön ja palvelusopimuksen solmimisen yhteydessä. Saamme tietoja myös, jos täytätte sivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen. Jos vain selailette sivujamme, meille jää ainoastaan IP-osoite, joka tallentuu automaattisesti.

7. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsittelee lisäksemme muutama muukin taho (henkilötietojen käsittelijä). Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietoja käsittelevät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakkaidemme aineistojen käsittely tapahtuu EU:n/ETA:n alueella sijaitsevissa palvelinsaleissa, tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle ilman erillistä ilmoitusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme suojanneet tietonne mm. seuraavin menetelmin:

 • Tietojanne ei pääse tarkastelemaan kukaan, jolle se ei ole hänen työtehtäviensä puolesta välttämätöntä. Tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilökuntamme ja palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tietojenne salassapitoon.
 • Säilytämme tietoja palvelimilla, jotka on suojattu vahvasti sekä teknisiltä että fyysisiltä tunkeutumisyrityksiltä, sekä myös luonnonkatastrofeja vastaan.
 • Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

10. Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voi kieltää koska tahansa omasta selaimestaan.

Käyttäessänne nettisivujamme selain lähettää meille tietoja mm. käyttämästänne selaimesta, vierailujenne ajankohdasta sekä verkko-osoitteesta, josta tulitte sivuillemme. Käytämme evästeitä ainostaan verkkosivustomme kävijämäärien tilastointiin.

Valikko